Samenkomen is een begin. Samen blijven is vooruitgang. Samenwerken is succes.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Aandacht voor de menselijke maat achter het maatschappelijke vraagstuk.
  • Authentiek, niet om de hete brei heen draaien maar de klant oprecht adviseren.
  • Pragmatisch in bedenken van oplossingen vanuit een gedegen analyse en methodische kijk.
  • Kwaliteit leveren door goed te luisteren, de juiste vragen stellen en betrokken te raken en blijven.
Albert van Grootel

Albert van Grootel

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Samenwerking & fusie
  • Sociaal domein

Meer over mij

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als organisatieadviseur. Na de opbouw van K2, adviesbureau in het sociaal domein, ben ik vanaf 2019 verbonden als associate partner bij & Van de Laar. De noodzaak tot verbeteren en soms veranderen, spreekt mij erg aan. Ik zie mijzelf als een goed luisteraar, onpartijdige observator en ik heb een sterke wil om de kern van het vraagstuk te doorgronden. Als verbinder en procesbegeleider ben ik vasthoudend in het bereiken van resultaten. Lukt het niet linksom, dan gaan we rechtsom. Ik hecht aan een goede sfeer op de werkvloer en in de relatie met opdrachtgevers als sparringpartner die rust en vertrouwen biedt.

 

Inspiratiesessie
Sociaal domein

Hervormingsagenda en de beleidshistorie

Reflectie op inspiratiesessie met Sharon Stellaard op 22 maart 2024: de verplichte regionalisering* in de Hervormingsagenda Jeugd besproken aan de hand van het promotieonderzoek ‘Boemerangbeleid.

Hervormingsagenda en de beleidshistorie

De afdeling Samenleving van de gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor de taakuitvoering in het sociaal domein. Gezien de ambitie om één integraal sociaal beleid Samenleving te formuleren, biedt de uitvoering van tussenevaluaties een mooie kans voor een brede, integrale evaluatie van het beleid van de afdeling Samenleving. Wij voeren deze evaluatie uit.

Evaluatie maatschappelijk beleid Edam-Volendam
Nieuws
Sociaal domein

Verplichte regionalisering jeugdhulp

Wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen”: over wat het inhoudt, de impact voor gemeenten en over wat gemeenten kunnen doen.

Verplichte regionalisering jeugdhulp