Begeleiden van organisatorische veranderingen. Met begrip voor de impact op bedrijfscultuur en medewerkers. Daar krijg ik energie van!

& zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Faciliteren van effectieve communicatie en bevorderen van samenwerking tussen verschillende groepen.
  • Kritisch analyseren van structuren en systemen met oog voor sociale en culturele dynamieken.
  • Identificeren en begrijpen van zichtbare (bovenstroom) en verborgen dynamieken (onderstroom).
  • Vergroten van de maatschappelijke impact van publieke organisaties.
Dyone Dedden

Dyone Dedden

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Samenwerking & fusie

Meer over mij

Met een achtergrond in culturele antropologie en (internationale) bestuurskunde, vind ik het interessant om te werken aan complexe vraagstukken waarbij verschillende belangen en perspectieven een rol spelen. De onderliggende gedragspatronen: dáár gaat het mij om! Vanuit daar adviseer ik over organisatie structuur en cultuurverandering in het licht van optimale samenwerking tussen verschillende partijen.

Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Toekomstbestendig organiseren

Management
ondersteuning V&OR Amsterdam

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam staat aan de lat voor het organiseren van de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. In het uitvoeren van deze opgaven is een professionele en wendbare management- en projectondersteuning essentieel. amen met de directie V&OR van de gemeente Amsterdam herijken wij de rolinvulling van de management- en projectondersteuning, om tot een toekomstbestendige inrichting van deze functies te komen. 

Management ondersteuning V&OR Amsterdam
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten. Wij helpen de provincie Drenthe bij deze verandering. 

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe
Project
Toekomstbestendig organiseren

Onderzoek toekomst
bestendigheid Maashorst

De gemeente Maashorst is een jonge gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant, ontstaan op 1 januari 2022. Door de schaalvergroting van de gemeente én de ambtelijke organisatie komt de vraag op of de gemeente Maashorst met de goede dingen (lees: taken) bezig is en in hoeverre de gemeente deze dingen ook goed genoeg doet, in termen van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Wij voeren voor de gemeente een onderzoek uit naar hoe de ambtelijke organisatie toekomstbestendig kan zijn en blijven, gegeven de schaalvergroting

Onderzoek toekomst bestendigheid Maashorst
Blog
Toekomstbestendig organiseren

De vitale gemeente

Om gemeenten te helpen adaptief te zijn én te blijven, heeft & Van de Laar de vitale gemeente ontwikkeld. De vitale gemeente is een ‘preventieve vitaliteitscheck’ op het overall presteren van de gemeente. Met als doel tijdig niet alleen de sterktes, maar ook de verbeterpunten en zelfs de potentiële risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens een concrete ontwikkelagenda te bieden, die helpt om de vitaliteit van uw gemeente te verhogen.

De vitale gemeente
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek realisatiekracht Goirle

De gemeente Goirle is een gemeente in het hart van Noord-Brabant, direct gelegen ten zuiden van Tilburg. De gemeente wenst gegeven deze ontwikkelingen in kaart te brengen wat de benodigde omvang en kwaliteit van de structurele formatie is en welke financiële middelen daarmee samenhangen. Wij onderzoeken in het onderzoek de realisatiekracht van de gemeente aan de hand van ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente'.

Onderzoek realisatiekracht Goirle