Gemeente Wijdemeren

Projectleiding herindeling

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Uitdaging

De gemeente Wijdemeren telt circa 25.000 inwoners verspreid over de dorpen Ankeveen, Breukeleveen, ‘s-Graveland, Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Oud- en Nieuw Loosdrecht. De gemeente wordt gekenmerkt door natuur, de dorpen met unieke karakteristieken en het plassengebied. Wijdemeren als ‘groen blauwe parel’.

Echter, het veengebied vraagt ook veel van het onderhoud aan de openbare ruimte en in de ondergrond. En daarmee van de financiële, politiek-bestuurlijke en ambtelijke slagkracht van de gemeentelijke organisatie. De lasten van het buitengebied zijn naar de toekomst toe niet door 25.000 inwoners te dragen en de organisatie kan aan de opgaven en ambities onvoldoende invulling geven. Een herindeling is noodzakelijk.

Resultaat

& Van de Laar helpt de gemeente Wijdemeren in de rollen van projectleider en projectsecretaris gedurende de verkenningsfase van de herindeling. Wij verzorgen de politiek-bestuurlijke en ambtelijke procesbegeleiding, vervullen een expertrol en werken tussen- en eindproducten inhoudelijk uit.

De verkenning is uitgevoerd aan de hand van een aantal (hoofd)uitgangspunten van de gemeenteraad van Wijdemeren. En omvatte impactanalyses en bestuurlijke verkenningen naar de varianten: herindeling met Gooise Meren, herindeling met Hilversum of een splitsing van Wijdemeren over deze beide gemeenten.

Op 4 juni 2024 heeft het college van B&W van Wijdemeren het principebesluit genomen tot een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027. Het college van B&W van Hilversum nam op dat moment een besluit van gelijke strekking. Op 10 juli zijn de beide gemeenteraden hierover aan zet.

Relevante projecten

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley

Rondom het thema ‘samenspel’ organiseren wij in 2024 weer gratis inspiratiesessies. Krijg nieuwste (wetenschappelijke) inzichten, verbind met vakgenoten uit de publieke sector en ga weer geïnspireerd jouw eigen organisatie in! Klik verder voor meer info.

Inspiratiesessies 2024: samenspel
Vacature
Sociaal domein

(Medior) adviseur sociaal domein

& Van de Laar is op zoek naar een Adviseur Sociaal Domein. Ben je bekend met de transformaties en de ontwikkelingen in het sociaal domein? Weet je daarnaast wat er speelt in de wereld van de lokale overheid en in het sociaal domein? Lees dan verder! 

(Medior) adviseur sociaal domein