Streven naar een rechtvaardige en mensgerichte overheid, omdat ieder mens zich gezien moet voelen.

& zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Onderzoek de impact van verandering op inwoners voor betere besluitvorming.
  • Gebruik een creatieve benadering voor breed gedragen veranderingen.
  • Verbind overheid en maatschappij voor inclusieve impact.
  • Streef naar authentiek contact en diepgaande betrokkenheid.
Noah Hartkamp

Noah Hartkamp

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling

Meer over mij

Ik ben een creatieveling die zoekt naar de beweegredenen achter een vraagstuk. Duik een stukje dieper in de drijfveren áchter een opdracht, om zo nog beter naar een oplossing te kunnen werken. Vraag op doortastende, maar inlevende manier net zolang door totdat ik de kern en de essentie van een vraagstuk te pakken heb.

Daarnaast ontwikkel ik graag nieuwe werkvormen of sessies om deelnemers nog beter te laten meedoen, zodat iedere deelnemer zich onderdeel en mede-eigenaar voelt van het proces.

Ik vind empathie en luisteren naar mensen belangrijk, van directie tot uitvoering. Ik ben een ‘communicator’, geef graag een presentatie en zorg ervoor dat mensen aanhaken op het onderwerp.

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein

Nederlandse gemeenten zijn actief in een landschap dat voortdurend in beweging is. De vraagt om strategische keuzes en de ontwikkeling van een wendbare en weerbare organisatie. De gemeente Stein wil de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de strategische toekomstvisie 2018-2022. Daarbij past een update van de organisatievisie en vertaling van de visie naar een hoofdstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en detailstructuur. Wij ondersteunen de gemeente bij de doorontwikkeling van de visie en voeren twee verdiepingsonderzoeken uit die gerichte informatie opleveren waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren.

Organisatie ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein
Project
Toekomstbestendig organiseren

Diagnose organisatie
ontwikkeling Zeewolde

Per 1 januari 2021 is de organisatiestructuur van Zeewolde gewijzigd. Wij voeren een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de organisatieontwikkeling met concrete handvatten voor doorontwikkeling. Basis voor onze analyse is ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’.

Diagnose organisatie ontwikkeling Zeewolde

Pion of pionier? Het is de titel van onze nieuwste publicatie. Het roept de vraag op: wat is úw rol in het samenspel tussen politici, bestuurders en ambtenaren? Aan de hand van vijf artikelen rondom thema's waarop onze adviseurs dagelijks actief zijn nemen wij de lezer mee in handelingsperspectieven om het samenspel te versterken.

Pion of pionier?

Samenspel is hét thema waarop adviseurs van & Van de Laar zich begeven. In 2024 staat tijdens het VNG Jaarcongres onze stand #19 dan ook geheel in het taken van 'samenspel'. Neem kennis van het samenspel: een serious game om dilemma's in het samenspel bespreekbaar te maken. En neem onze nieuwste publicatie 'Pion of pionier?' gratis mee.

VNG Jaarcongres 2024: stand #19

Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

Samenspel: serious game