Iedere gemeente werkt samen. Soms tijdelijk, op thema’s en opgaven. Soms structureel, op één of meerdere taken. Soms verplicht. Soms vrijwillig.

Wij helpen gemeenten bij de vorming (variantenanalyse, businesscase, bedrijfs-/ inrichtingsplan, procesbegeleiding), evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden. We hebben diepgaande kennis van alle samenwerkingsvormen en de daarbij te maken keuzen rondom governance, juridische vorm, directiemodel en de personele en financiële gevolgen. Wij gaan altijd op zoek naar de vorm die op dát moment, in díe context het beste past, volgend uit de inhoudelijke opgave.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies?
Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘samenwerken: bestuurlijk en ambtelijk’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers.