Nieuwsbrief oktober 2023

Deze keer in onze nieuwsbrief:

De projecten bij Gemeente Tiel en het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden uitgelicht;

Daarnaast hebben onze adviseurs Ben Maes en Stan van de Laar een interessante blog geschreven over de samenwerkingsparadox in tijden van financiële krapte en heeft onze adviseur Maartje de Rond een presentatie gegeven over Wet gemeenschappelijke regelingen;

Ook blikken we terug op de relatiesessie “De veranderende publieke organisatie” van 13 oktober.  

Wij kijken met GNGMKRS graag met je vooruit! We hebben diverse interessante interim opdrachten beschikbaar.
Nieuwsgierig? Klik op onderstaande link voor meer informatie Home – Gngmkrs

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley