Inspiratiesessies 2024: samenspel

Het ontwikkelen van een krachtig samenspel tussen en binnen organisaties en tussen mensen. Dat is ons dagelijks werk. Van de verplichte regionalisering door de Hervormingsagenda jeugd, de samenwerking tussen publieke en private partners bij de klimaat- en energietransitie, fusie en samenwerking tussen gemeenten, de balans tussen opgaven en ambities vs. beschikbare middelen tot aan de verbindingen binnen en tussen politiek, bestuur, organisatie en inwoners. Wij helpen in 2024 graag om het samenspel te versterken. Zo dragen wij ons steentje bij aan het bevorderen van de eenheid, op lokale en regionale schaal.

Rondom het thema ‘samenspel’ organiseren wij in 2024 weer gratis inspiratiesessies. Krijg de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten, verbind met vakgenoten uit de publieke sector en ga weer geïnspireerd jouw eigen organisatie in! We ontmoeten je graag op onze inspirerende werk- en ontmoetingsplek te Eindhoven.

Hieronder een overzicht van de inspiratiesessies die voor 2024 op de agenda staan:

Samenspel én het boemerangbeleid in de jeugdhulp

Met bijdrage van Hind Darid & Sharon Stellaard.
22 maart 13:30 – 16:30 uur.

Samenspel van gemeentesecretarissen met college en organisatie

Met bijdrage van dr. René Grotens, gemeentesecretaris/ algemeen directeur Zeist & Stan
van de Laar.
19 april 09:00 – 12:30 uur.

Netcongestie vraagt om een holistisch samenspel

Met bijdrage van onze adviseurs én leiders vanuit de lokale overheid.
6 september 13:30 uur – 16:30 uur.

Grote ambities én druk op gemeentefinanciën: een complex samenspel

Met bijdrage van onze adviseurs én leiders vanuit de lokale overheid.
1 november 13:30 – 16:30 uur.

Aanmelden voor één of meer inspiratiesessie(s)?
Stuur een mail naar academy@en-vdl.nl of vul onderstaand contactformulier in o.v.v. de bij te wonen inspiratiesessie(s).

  Project
  Samenwerking & Fusie

  Projectleiding herindeling Wijdemeren

  Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

  Projectleiding herindeling Wijdemeren
  Project
  Klimaat & Energie

  Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

  Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

  Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

  De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

  Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley