Perspectieven op sterk samenspel

Handelingsperspectieven voor een sterk samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

Nederland staat voor grote uitdagingen. Klimaat, energie, jeugdhulp, migratie, wonen en bereikbaarheid. Een greep uit complexe maatschappelijke transities, waarin de belangen groot en divers zijn. Het zijn thema’s die vanuit urgentie vragen om slagkracht en besluitvaardigheid, maar die door de impact ervan en keuzes die ze vragen ook roepen om betrokkenheid en draagvlak. Dat stelt hoge eisen aan het samenspel op het gemeentehuis. En vanuit het gemeentehuis met de omgeving: inwoners, ondernemers, kennisinstellingen, partnergemeenten, provincie, Rijk en Europa.

Als & Van de Laar zetten we de spotlight op het samenspel bínnen het gemeentehuis. Op de manier waarop gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie met elkaar – ieder vanuit de eigen rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – samenwerken en samen werken aan de grote uitdagingen in de buitenwereld.

Want een sterk samenspel creëren en borgen is niet eenvoudig. Waar de belangen groot zijn, de standpunten uiteen lopen, de middelen soms beperkt en waar sleutelspelers komen en gaan. Daar is het van belang om voortdurend onderhoud te plegen aan het samenspel. Want samenspel gaat zeker niet alleen over abstracte en onpersoonlijke zaken als structuur, processen en systemen. Het gaat ook en vooral over mensen en hun idealen, emoties en hun onderlinge relaties.

Waarom is het zo lastig om het onderlinge samenspel te bespreken? Waarom is het noodzakelijk om dat toch te doen? En hoe kom je dan tot een sterk samenspel tussen raad, college en organisatie? We gaan er nader op in een whitepaper. Dit whitepaper bevat een combinatie van wetenschappelijke inzichten én onze dagelijkse ervaringen in de adviespraktijk, waarbij we vele gemeenten mogen helpen bij de diagnose en versterking van het samenspel.

Whitepaper ‘sterk samenspel’ ontvangen?

Stuur een e-mail naar info@en-vdl.nl of vul onderstaand contactformulier in o.v.v. ‘whitepaper sterk samenspel’.

  Project
  Samenwerking & Fusie

  Projectleiding herindeling Wijdemeren

  Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

  Projectleiding herindeling Wijdemeren
  Project
  Klimaat & Energie

  Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

  Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

  Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

  De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

  Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley