& Van de Laar versterkt partnerteam

Per 1 januari 2024 zijn Hind Darid en Irene Kruijssen toegetreden als aandeelhouder van de Eindhovense boutique & Van de Laar, denkers en doeners voor de publieke sector.

Hind Darid (35) is als senior adviseur en marktgroepleider Sociaal Domein nu twee jaar werkzaam voor & Van de Laar. Vanuit haar juridische achtergrond, haar ervaringen in de bekostiging en regelgevingen in de zorg én diverse gemeenten (waaronder als programmamanager van ‘Een 10 voor de Jeugd’, waarin ze ambtelijk eindverantwoordelijk was voor de beleid en inkoop van jeugdhulp van 11 gemeenten), maakte zij begin 2022 de overstap naar het adviesvak. In korte tijd bouwde zij vanuit deze rol aan een stevige positie van het bureau in de markt, met een focus op thema’s als (regionalisering van de) jeugdhulp, de aanpak van personen met onbegrepen gedrag en IZA/ GALA vanuit een inhoudelijk én organisatieperspectief. Vanuit ambitie, een passie voor impact maken op maatschappelijke thema’s en vertrouwen in de verdere ontwikkeling van het bureau zet zij nu de stap naar het ondernemerschap. Hind zegt daarover: ‘& Van de Laar heeft stap voor stap gewerkt aan het worden en blijven van een sterk merk in de adviessector. Ik geloof in de kracht van ons team en zie er enorm naar uit om, vanuit een nog meer ondernemende rol, mijn bijdrage te leveren aan de verdere groei van ons bureau en stevigere positionering in de markt. Daarbij zal mijn focus komen te liggen op product- en marktontwikkeling van het bureau en ga ik als partner verder bouwen aan onze markpositie op het sociaal domein.’

Irene Kruijssen (32) bouwt vanuit & Van de Laar sinds ruim 1,5 jaar als senior adviseur en marktgroepleider Klimaat & Energie aan deze nieuwe propositie van het bureau. Vanuit haar achtergrond als politicoloog en veranderkundige werkte zij ruim zeven jaar voor de gemeente Amsterdam, in diverse rollen. Meest recent was zij in de hoofdstad directiesecretaris en stafmanager Strategie van de directie Ruimte & Duurzaamheid. Vanuit & Van de Laar is zij momenteel onder meer actief als procesmanager netcongestie in opdracht van de gemeente Amsterdam, Liander, Tennet en de Amsterdamse Haven. Irene heeft zich sinds haar start bij het Eindhovense bureau flink ingezet voor de ontwikkeling, het binden en boeien van de adviseurs en de groei van het bureau en gaat die lijn nu doortrekken in de rol van managing partner van het bureau. Irene zegt daarover: ‘ik heb veel energie om met deze groep energieke en inspirerende collega’s een volgende fase van ons bureau in te luiden. Een fase van het verder versterken van onze marktpositie, de groei van onze collega’s en daarmee de groei van ons bureau. We gaan voor een gefaseerde ontwikkeling en bewaken daarbij onze hoge kwaliteitsstandaarden. Naast mijn rol als marktgroepleider Klimaat & Energie zal ik me – samen met Stan van de Laar – gaan toeleggen op de aandacht voor de ontwikkeling van onze mensen en ons bureau.

& Van de Laar is de rechtsopvolger van bureau SeinstravandeLaar dat Arno Seinstra en Stan van de Laar, beiden afkomstig uit de adviestak van PwC, in 2010 startte. Stan bouwde vanaf 2020 als 100% eigenaar aan de ontwikkeling van & Van de Laar en vindt de tijd nu rijp voor het delen van het eigenaarschap in het bureau. Stan zegt daarover: ‘De voorbij 4 jaren heb ik met veel passie dit bureau ‘mijn kleur’ gegeven: het bureau neergezet op een manier waarop ik geloof dat we écht impact kunnen maken in de publieke sector. In een juiste opbouw van de groep van medioren tot senioren, door onze visie op een overzichtelijk aantal actuele maatschappelijke vraagstukken krachtig neer te zetten en door een combinatie van ‘denken’ (onderzoek en advies) en ‘doen’ (procesbegeleiding, interim) aan te bieden aan onze relaties. Met veel betrokkenheid bij elkaar en onze relaties, bouwen wij zo mee aan een weerbare en wendbare publieke sector. Nu dat fundament stevig staat kunnen we de volgende stap zetten richting 25-35 denkers en doeners in 2027, een gefaseerde groei dus. Zodat we onze klanten nog beter en vanuit meer disciplines integraal kunnen helpen bij hún vraagstukken. En dat wil ik heel graag doen met collega’s die mijn passie voor dit vak en deze sector delen. Hind en Irene hebben het lef getoond om met mij verder te gaan bouwen aan dit bureau, waarbij we naar de toekomst toe ook (nieuwe) collega’s de mogelijkheid bieden om ondernemerschap te tonen en vanuit eigenaarschap mee te doen.’

Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley