Leiderschap van de gemeentesecretaris

Reflectie op inspiratiesessie met René Grotens 19 april 2024

Op vrijdag 19 april was René Grotens de inspirator op de kennissessie voor onze adviseurs en relaties. Thema: publiek leiderschap en in het bijzonder de positie van de gemeentesecretaris in het samenspel met het college en de organisatie.

Een kleine greep uit de boodschap van René:

  • Sterk samenspel binnen en tussen raad, college en organisatie randvoorwaardelijk voor cohesieve gemeenschap.
  • Rolduidelijkheid, rolzuiverheid en constructief conflict binnen en tussen deze drie gremia essentieel.
  • Stuurgroep “samenspel” met vertegenwoordiging vanuit raad, college en organisatie voor sturing en reflectie op ontwikkelagenda én bespreken casuïstiek inzake samenspel, mooi instrument om gestructureerd te werken aan versterking samenspel.
  • 25%-30% van de gemeentesecretarissen die vertrekken, vertrekt gedwongen. En gemiddelde “houdbaarheid” gemeentesecretaris is circa 7 jaar.
  • Context. Bestuurscultuur. Relatie tussen burgemeester en gemeentesecretaris. Zijn de drie meest bepalende factoren in het gedwongen vertrek van gemeentesecretaris.
  • De “piekperiode” van vertrek gemeentesecretaris ligt kort na aantreden nieuw college en nieuwe burgemeester.
  • Doe de “Parijs-test”! Zie je als gemeentesecretaris of burgemeester op tegen de gedachte van samen zes uur in de auto zitten? Zoek de reflectie en dialoog met elkaar op.
  • “Gemeentesecretaris. Het is een prachtig vak” Aldus, René Grotens 😉.
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley