Menu Close

Organisatieontwikkeling & Leiderschap

Reflectie op inspiratiesessie 14 februari 2023

Op vrijdag 14 februari 2023 organiseerden & Van de Laar en bureau Schaepkens een inspiratiesessie voor leiders in het publieke domein.

Stan van de Laar en Leon Schaepkens namen ruim 30 leiders mee in hun beelden bij ontwikkelingen in organisatiestructuren, sturingsconcepten én leiderschap. We stonden stil bij de vraag wat de huidige maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities vragen van leiders, om in verbinding te blijven met samenleving, bestuurders en medewerkers.

Een paar reflecties op wat we die ochtend bespraken:

  • Structuur, sturing en leiderschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een vitale organisatie en essentieel voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven.
  • We hebben behoefte aan leiders (voorbeeldgedrag) die invulling geven aan de zes basisbehoeften van de mens: verbondenheid, waardering, veiligheid, grenzen stellen, autonomie en zelfexpressie.
  • De complexiteit van de maatschappelijke opgaven vraagt om een eenvoudige(re) en heldere structuur en sturing, zodat recht wordt gedaan aan de basisbehoeften grenzen stellen, verbondenheid en veiligheid.
  • We zijn van hiërarchische structuren (voor 2020) in de zoektocht naar integraliteit, autonomie en efficiency ‘doorgeslagen’ naar concepten van zelfsturing en complexe matrixen. En zoeken nu naar een nieuw evenwicht: ‘de piramide op de kop’, duidelijkheid en nabijheid in sturing en werkwijzen gericht op de opgaven.
  • Denk als leider vaker: ‘wat zou ons moeder doen?’, aldus (voormalig) provincie- en gemeentesecretaris Ad de Kroon.

Wilt u met u directie- of managementteam eens ‘in house’ meegenomen worden in onze visie op organisatieontwikkeling en leiderschap? Dan gaan Stan en Leon graag eens een dagdeel met jullie in gesprek. Neem gerust contact op met ons secretariaat voor het plannen van een vrijblijvende afspraak.