Menu Close

Verplichte regionalisering jeugdhulp

De samenwerkingsvormen binnen de Wgr. in beeld

Wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen”
Het wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” verplicht gemeenten tot gezamenlijke regionale inkoop van specialistische jeugdzorg via jeugdregio’s. Dit gaat over kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nog aan te wijzen vormen van gespecialiseerde jeugdhulp. Het doel van deze regionale inkoop is te bevorderen dat deze vormen van zorg altijd in voldoende mate beschikbaar zijn. De gemeenten worden onder andere daarom verplicht om hun samenwerking te formaliseren op basis van een van de vormen binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.).

Aan de slag
Verschillende jeugdzorgregio’s gaan nu aan de slag met de (om)vorming van de samenwerking en dat roept de vraag op wat de onderscheidende kenmerken zijn van de opties die voorliggen. In onze adviespraktijk zien we dat vragen rondom beleidsbepaling, zeggenschap, eigenaarschap, werkgeverschap en invloed op de kosten bepalende gespreksonderwerpen zijn bij de vorming van samenwerkingsverbanden. Om u op weg te helpen in de bestuurlijke gesprekken die hierover mogelijk ook in uw regio gevoerd gaan worden, geven wij u hieronder een bondig inzicht
in de hoofdkenmerken* en potentiële voor- en nadelen van de opties die u heeft.

Samenwerkingsafspraken die het beste bij u passen!
Wij benadrukken dat ú samen in úw regio keuzes moet maken, die het beste passen bij de
samenwerkingshistorie, de context en de geldende dynamieken tussen de betreffende gemeenten.
Het ontwikkelen van een krachtig samenspel tussen en in gemeenten is van essentieel belang in dit proces. In de afspraken die u onderling maakt en vastlegt is veel ruimte om genoemde voordelen te benutten en de mogelijke risico’s of nadelen te reduceren.

Heb je vragen, wil je graag een afspraak maken of zou je graag het document per mail willen ontvangen?
Neem contact op met:
mr. Hind Darid, Partner Sociaal Domein
06 43 42 59 11
h.darid@en-vdl.nl

  • Onderstaand overzicht is geen volledig overzicht van de
    verschillende kenmerken en eigenschappen.