Jeugdhulp: samenwerking via Wgr

Wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen”

Het wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” verplicht gemeenten tot gezamenlijke regionale inkoop van specialistische jeugdzorg via jeugdregio’s. Dit gaat over kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nog aan te wijzen vormen van gespecialiseerde jeugdhulp. Het doel van deze regionale inkoop is te bevorderen dat deze vormen van zorg altijd in voldoende mate beschikbaar zijn. De gemeenten worden onder andere daarom verplicht om hun samenwerking te formaliseren op basis van een van de vormen binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Aan de slag

Verschillende jeugdzorgregio’s gaan nu aan de slag met de (om)vorming van de samenwerking en dat roept de vraag op wat de onderscheidende kenmerken zijn van de opties die voorliggen. In onze adviespraktijk zien we dat vragen rondom beleidsbepaling, zeggenschap, eigenaarschap, werkgeverschap en invloed op de kosten bepalende gespreksonderwerpen zijn bij de vorming van samenwerkingsverbanden. Om u op weg te helpen in de bestuurlijke gesprekken die hierover mogelijk ook in uw regio gevoerd gaan worden, geven wij u hieronder een bondig inzicht in de hoofdkenmerken* en potentiële voor- en nadelen van de opties die u heeft.

Samenwerkingsafspraken die het beste bij u passen!

Wij benadrukken dat ú samen in úw regio keuzes moet maken, die het beste passen bij de samenwerkingshistorie, de context en de geldende dynamieken tussen de betreffende gemeenten.
Het ontwikkelen van een krachtig samenspel tussen en in gemeenten is van essentieel belang in dit proces. In de afspraken die u onderling maakt en vastlegt is veel ruimte om genoemde voordelen te benutten en de mogelijke risico’s of nadelen te reduceren.

* Onderstaand overzicht is geen volledig overzicht van de verschillende kenmerken en eigenschappen.

De Vitale Gemeente-scan brengt in korte tijd de vitaliteit van uw gemeente in beeld. De scan biedt inzicht in de prestaties van uw gemeente in relatie tot referentiegemeenten. We verklaren de verschillen en bieden u daarmee concrete handvatten ter versterking van de vitaliteit van úw gemeentelijke organisatie. Doe mee aan ons vergelijk- en leeronderzoek in najaar 2024!

De Vitale Gemeente-scan. Doe mee!

Samenspel is hét thema waarop adviseurs van & Van de Laar zich begeven. In 2024 staat tijdens het VNG Jaarcongres onze stand #19 dan ook geheel in het taken van 'samenspel'. Neem kennis van het samenspel: een serious game om dilemma's in het samenspel bespreekbaar te maken. En neem onze nieuwste publicatie 'Pion of pionier?' gratis mee.

VNG Jaarcongres 2024: stand #19

Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

Samenspel: serious game