Ik heb geen geheim voor succes. Gewoon je best doen! Iets leuk vinden en goede mensen om je heen verzamelen. Want alleen kan je niks en met zijn allen kun je alles.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Meer, maar wel kleiner adviseren: oplossingen niet groter maken dan voor het vraagstuk nodig is.
  • Beter structureren van coproductie tussen klant en adviseur: ‘it takes two to tango’.
  • Snel gelegenheidscoalities sluiten en die laten renderen.
Rob van Woerkum

Rob van Woerkum

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Samenwerking & fusie

Meer over mij

Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad

Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. Dit roept de vraag op wat ervoor nodig is om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. En gelijktijdig het samenspel te verbeteren. Wij begeleiden de gemeente Zaanstad in een organisatie-ontwikkeltraject dat antwoord geeft op deze vraag. 

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad
Blog
Toekomstbestendig organiseren

Perspectieven op sterk samenspel

Handelingsperspectieven voor een sterk samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie beschreven in een whitepaper. Klik verder voor meer informatie.

Perspectieven op sterk samenspel
Project
Samenwerking & Fusie

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel

De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in juni 2023 besloten hun ambtelijke samenwerking (GR WM8KTD) te beëindigen. De opdracht van de beide colleges aan de gemeentesecretarissen is te zorgen dat een nieuwe inrichting (visie, structuur, sturing, taken, mensen, middelen, data) van de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2025 gereed te hebben. We helpen Tytsjerksteradiel bij koersbepalen, koersvertalen en de implementatie richting 1 januari 2025. 

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel
Project
Samenwerking & Fusie

Ontvlechting GR BAR-gemeenten

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben als autonome gemeenten hun volledige ambtelijke organisaties gebundeld in de GR BAR-organisatie. Door politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, andere toekomstperspectieven en de behoefte om meer grip op inhoud en financiën te hebben, besluiten de gemeentebesturen de ambtelijke fusieorganisatie te ontvlechten.

Ontvlechting GR BAR-gemeenten

Pion of pionier? Het is de titel van onze nieuwste publicatie. Het roept de vraag op: wat is úw rol in het samenspel tussen politici, bestuurders en ambtenaren? Aan de hand van vijf artikelen rondom thema's waarop onze adviseurs dagelijks actief zijn nemen wij de lezer mee in handelingsperspectieven om het samenspel te versterken.

Pion of pionier?
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Land van Cuijk

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. &VDL werd in het herindelingsproces gevraagd het plan van aanpak op te stellen, de rol van procesbegeleider te vervullen in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en die van projectleider in implementatiefase, sinds najaar 2019. De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente. 

Projectleiding herindeling Land van Cuijk